JFK FEBRUARY 27TH 2018 - FREKETIC
XA-APO

XA-APO

XA-APO
INTERJET
A320-251N
MSN 7576